Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, θα μάθετε πώς να προσαρμόζεστε με ευελιξία σε μια νέα κατάσταση εργασίας και βασικές δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών – να βελτιώσετε την ενεργητική ακρόαση, τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, μαθαίνοντας μέσω της εμπειρίας, ρόλων παιχνιδιού , διαφορετικών καταστάσεων στο εργασιακό περιβάλλον, που σχετίζονται με το βιβλιοπωλείο και τις δραστηριότητες αυτο-στοχασμού.

Όλο και περισσότεροι πελάτες επιλέγουν υπηρεσίες / αγαθά όχι μόνο ανάλογα με το επίπεδο τιμών, αλλά και ανάλογα την ποιότητα των υπηρεσιών. Επομένως, είτε εργάζεστε σε κατάστημα, εστιατόριο ή σε ένα δίκτυο μάρκετινγκ, η εξυπηρέτηση πελατών βρίσκεται στο επίκεντρο ολόκληρης της επιχείρησης. Επομένως, η εξυπηρέτηση και ικανοποίησης πελατών καθίσταται καθοριστικός παράγοντας για να ενθαρρύνει τους οργανισμούς να επικεντρωθούν στους πελάτες τους παρά στο να αποκτήσουν περισσότερα κέρδη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, η συνεχής αλλαγή στις ανάγκες των πελατών, η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, οδηγεί σε αύξηση των απαιτήσεων των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών.
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, θα μάθετε πώς να προσαρμόζεστε με ευελιξία σε μια νέα κατάσταση εργασίας και βασικές δεξιότητες εξυπηρέτησης πελατών – να βελτιώσετε την ενεργή ακρόαση, τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και την ευελιξία μαθαίνοντας μέσω της εμπειρίας, του παιχνιδιού ρόλων ως δυνητικός υπάλληλος ή πελάτης , σε διαφορετικές καταστάσεις στο εργασιακό περιβάλλον, που σχετίζονται με το κατάστημα βιβλίων και τον αυτοστοχασμό σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής σε διαφορετικές καταστάσεις.
Θα γνωρίσετε την υποθετική κατάσταση εργασίας στο βιβλιοπωλείο.
Υπάρχει κάποια οργανωτική αλλαγή και εσείς ως υπάλληλος έχετε μια νέα αρμοδιότητα – είστε σε επαφή με τους πελάτες τώρα. Είναι νέο καθήκον για εσάς που δεν το κάνατε πριν. Πρέπει να προσαρμοστείτε στη νέα θέση και να μάθετε νέες δεξιότητες.
Καθήκοντα:

 • Ενεργή επικοινωνία με τους πελάτες του βιβλιοπωλείου.
 • Επαγγελματική βοήθεια στην επιλογή των καταλληλότερων προϊόντων για τις ανάγκες του πελάτη.
 • Ενεργές πωλήσεις
 • Σχέδιο της κατάταξης και διατήρηση της τάξης του χώρου συναλλαγών.

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί:

 • να επικοινωνήσουν με διαφορετικούς τρόπους, στυλ και σε διαφορετικούς χώρους
 • να δουλεύουν σε ομάδες
 • να είναι δημιουργικοί και ευέλικτοι με θετική στάση για αλλαγή
 • να πάρουν πρωτοβουλία και να καθοδηγούν
 • Να λύνουν προβλήματα
 • Να πάρουν αποφάσεις
 • Να διαχειριστούν δεδομένα, πληροφορίες και ψηφιακό περιεχόμενο
 • Να έχουν αυτογνωσία,
 • Να μάθουν μέσα από την εμπειρία
 • Να διορθώσουν και να προσαρμόσουν την προσωπική τους συμπεριφορά
 • Να έχουν θετική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση πελατών

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν:

 • Ενεργές δεξιότητες ακρόασης, επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με το πλαίσιο των βασικών τεχνικών εξυπηρέτησης πελατών του βιβλιοπωλείου
 • Ικανότητα ενός ατόμου να αλλάξει τις πράξεις , την πορεία ή την προσέγγισή του για να ταιριάζει σε μια νέα κατάσταση
 • Χρήση διαφορετικών τρόπων και στυλ επικοινωνίας (προφορικά).
 • Ερμηνεία και επικοινωνία πληροφοριών.
 • Συνέχιση ανεξάρτητης μάθησης.
 • Αποτελεσματική ακρόαση και επικοινωνία
 • Να ακούνε για να καταλάβουν και να μαθαίνουν .
 • Να διαβάζουν ανεξάρτητα.
 • Να διαχειρίζονται δεδομένα, πληροφορίες και ψηφιακό περιεχόμενο .
 • Να μάθουν μέσα από την εμπειρία.
 • Να διορθώσουν και προσαρμόσουν την προσωπική τους συμπεριφορά.
 • Να πάρουν πρωτοβουλία.

Course Reviews

Δ.Α

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Εκπαιδευτές

10 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Setup Menus in Admin Panel