Πρόγραμμα Σπουδών

Mod.5.1 – Τεχνικές ανάλυσης προβλημάτων Λεπτομέριες 00:15:00
Mod.5.2 – Κριτική σκέψη Λεπτομέριες 00:10:00
Mod.5.3 – Ανάλυση κατάστασης – ένα πρώτο βήμα για τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων Λεπτομέριες 00:10:00
Mod.5.4 – Επτά συνήθειες που δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες Λεπτομέριες 00:10:00
Mod.5.5 – Λήψη αποφάσεων Λεπτομέριες 00:10:00
Mod.5.6 – Τρόπος εκτέλεσης βιβλιοπωλείου Λεπτομέριες 00:10:00
Mod.5.7 – Τρόπος εκτέλεσης βιβλιοπωλείου: 9 στρατηγικές για ένα επιτυχημένο βιβλιοπωλείο Λεπτομέριες 00:10:00
Κουίζ 5.8 00:15:00
Ενότητα 2
Mod.5.9 – Διαχείριση και προγραμματισμός Λεπτομέριες 00:10:00
Mod.5.10 – Διαπραγμάτευση Λεπτομέριες 00:10:00
Mod.5.11 – Συνεχής βελτίωση Λεπτομέριες 00:10:00
Mod.5.12 – Διαχείριση συγκρούσεων Λεπτομέριες 00:10:00
Mod.5.13 – Προσαρμογή στην αλλαγή Λεπτομέριες 00:10:00
Κουίζ 5.14 00:15:00

Εκπαιδευτές

7 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

    Setup Menus in Admin Panel