Apie projektą

 

  Informacija apie projektą

 

 • Pavadinimas: AllSOskilled – AduLt Learners SOcial and life skills enhancement program for increased
  competitivity in 2020 labour market
 • Projekto vykdymo periodas: October 2018 – September 2020
 • Programa: Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for adult education
 • ID numeriai: 2018-1-PL01-KA204-051089

Kodėl šis projektas įgyvendinamas?

Remiantis 2017 m. Pasaulio ekonomikos forumo ataskaita, atsižvelgiant į bendrą įvairių įgūdžių paklausos mastą 2020 m., tikimasi, kad 36 proc. visų darbo vietų visose pramonės šakose reikės sudėtingų problemų sprendimo, socialinių įgūdžių tokių kaip gebėjimas įtikinti, emocinis intelektas ir gebėjimo mokyti kitus. Manoma, jog šių gebėjimų paklausa visose pramonės šakose bus didesnė nei siaurų techninių įgūdžių. Be techninių (angl. hard) įgūdžių ir formalių kvalifikacijų, darbdaviai dažnai yra susirūpinę dėl to, kad trūksta transversalių kompetencijų, kurios padeda dabartiniams darbuotojams (būsimiems naujiems darbuotojams) sėkmingai atlikti įvairias užduotis.

Būtinybė įgyti naujų įgūdžių globalizacijos ir sparčių technologinių pokyčių eroje gali įnešti svarbių pasikeitimų švietimo srityje. Tokie iššūkiai rodo, jog reikia plėtoti švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų, mokslinių tyrimų institucijų ir kultūros subjektų partnerystę, kad būtų remiamos inovacijos ir gerinamos įsidarbinimo galimybės, kad švietimas ir mokymas būtų labiau susietas su darbo rinka.

Projekto tikslai

Pagrindinis partnerystės tikslas yra sukurti priemonę, kaip suaugusieji galėtų greičiau įgyti “minkštųjų” / transversalių (asmeninių ir tarpasmeninių gebėjimų) įgūdžių, naudojant jiems patrauklias ir praktines metodikas, tuo pačiu motyvuojant juos vėl įsitraukti į profesinį mokymąsi ir galiausiai surasti priimtiną darbo vietą.

Programa „ALLsoSKILLED“ (liet. „Įgūdžiai visiems”) skirta lavinti suaugusiųjų įvairius “minkštuosius”, problemų sprendimo ir kitus gebėjimus, ugdyti skaitmeninį raštingumą, kartu skatinant jų motyvaciją tobulėti ir taip didinant jų įsidarbinimo įgūdžius.

Projekto inovatyvus požiūris suteikia galimybę suaugusiems gauti informacijos apie “minkštuosius” įgūdžius, kurie paprastai nėra mokomi, išskyrus konkrečiuose kursuose (tokiuose kaip vadovavimas, viešas kalbėjimas, derybos …), kurie paprastai nėra laisvai prieinami “plačiajai visuomenei “ ar kuriems reikia turėti gerą visapusišką individualų parengimą. Projektas siekia pateikti išsamią mokymosi programą, skirtą suaugusiesiems, atitikti jų poreikius, suteikiant galimybę mokytis su savo bendraamžiais, gauti patarimų apie gyvenimą, ugdyti šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje reikalingus įgūdžius. Naujoviškas vertinimo metodas išmokys juos būti atsakingais už savo bendraamžių mokymosi rezultatus, taip pat didins jų gebėjimus įgalinti kitus.

Skaitmeniniai sprendimai padės mokymosi specialistams ir švietimo instituciojoms atnaujinti turinį, pritaikyti mokymosi medžiagą pagal rinkos poreikius, stebėti mokymosi pažangą ir atlikti mokymosi rezultatų vertinimą. Suaugusieji gali mokytis klasėje ir po to papildomai peržiūrėti mokymosi medžiagą patogiu laiku, jausdami bendraamžių arba pedagogų palaikymą.

  Kam projektas skirtas ir kuo jis svarbus?

Bedarbiai ir darbo ieškantys asmenys gali pasinaudoti projekto metu sukurtais produktais, mokymais, standartizuotuomis metodikomis, kurių pagalba ugdomi įsidarbinimo įgūdžiai ir skatinamas tobulėjimas. Nesvarbu, ar mokymas teikiamas klasėje ar interaktyvia forma, lektoriams reikia išmokti naujų technikų ir metodų, kad besimokantieji galėtų gauti maksimalią naudą iš savo mokymosi patirties, ir, svarbiausia, reikia išmokti prisitaikyti prie greitai kintančios darbo rinkos / visuomenės poreikių kartu su lėtai besikeičiančiomis švietimo sistemomis. Profesionalai turi būti pasiruošę apibrėžti geriausius skirtingų formų (internetu, neprisijungus, užsakomos pagal poreikį, patirtinės, gyvos (“akis į akį”)) mokymo(si) veiklos derinius, kad padidintų dalyvių mokymosi galimybes ir, svarbiausia, leistų mokimų dalyviams patiems valdyti savo laiką ir tvarkaraštį.

Siekiama, jog mokymų dalyviai:

 • padidintų savo asmeninio tobulėjimo galimybes ir patobulintų įsidarbinimo įgūdžius;
 • padidintų savo sąmoningumą apie “XXI a. įgūdžius”, kurių reikia visuomenei ir šiuolaikinei darbo rinkai;
 • Geriau suprastų mokymosi visą gyvenimą ir kvalifikacijos kėlimo galimybes bei pažangą siekiant aukštesnės kvalifikacijos,
 • Ugdytų raštingumą, skaičiavimo ir skaitmeninius gebėjimus,
 • Padidintų pasitikėjimą savimi, motyvaciją mokytis ir sustiprintų savo siekius.

Jei norite sužinoti daugiau, pasirinkite „Mokymosi veiklos

Programos pabaigoje besimokantiesiems gali būti išduodami sertifikatai, patvirtinantys pažangą, nes darbdaviai dažnai reikalauja, kad kandidatai į darbo vietą pademonstruotų savo “minkštuosius” įgūdžius, taip pat turėtų įrodymų apie ankstesnę patirtį, išsilavinimą ir mokymus.

Esate mokytojas, treneris ar lektorius? Pasirinkite “Projekto rezultatai” arba susisiekite su mumis norėdami gauti daugiau informacijos.

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Sąrankos meniu administratoriaus skydelyje