Mokymų metu išmoksite rasti naujų galimybių, dėl kažko dėrėtis, užduodami geresnius klausimus ir pasiūlydami geresnius sprendimus iššūkiams įveikti.

Atsižvelgiant į temą, šiame modulyje bus nagrinėjami tokie įgūdžiai ir gebėjimai:

  • Kritinis mąstymas: gebėjimas logiškai ir samprotaujant, svarstyti įvairius problemos sprendimus ir gebėjimas vystyti įvairias taktikas.
  • Kompleksinis problemų sprendimas reiškia sugebėjimą išspręsti problemas sudėtingose situacijose, gebėjimą itin greitai prisitaikyti. Gebėjimas panaudoti pateiktus duomenis situacijai išspręsti.
  • Abstraktus mąstymas – tai gebėjimas suvokti objektus, principus ir idėjas, kurių fiziškai nėra. Tai susiję su simboliniu mąstymu, kai objektai ar idėjos keičiami į simbolius.
  • Prisitaikomumas kaip įgūdis reiškia asmens sugebėjimą keisti savo veiksmus, elgseną ar požiūrį, atsižvegiant į pasikeitusią situaciją. Mūsų gyvenimo būdas nuolat keičiasi, nes pasaulis nuolat keičiasi. Kai rinkoje trūksta prekių, mes paklausą keičiame alternatyviomis prekėmis.

Savo idėjų ir vizijos išsakymas reiškia sugebėjimą suformuluoti strategiją tikslui pasiekti. Tai ypač svarbu, jei dirbate komandoje: jei negalite aiškiai išdėstyti savo vizijos kitiems, bet kokiu atveju jie stengsis įžvelgti, kaip jų indėlis padės pasiekti bendrą tikslą.

Modulis pristatys skirtingas technikas ir metodus, situacijai analizuoti, kaip kūrybiškai mąstyti sprendžiant problemas. Tai, ką pateikiame čia yra kelios iš daugelio galimybių, kurias yra parengę profesionalai ir ekspertai.

Šiame skyriuje vaidmenų žaidimas ir užduotys, kurias mes jums siūlome, yra skirti svarbiam iššūkiui: įtikinti vadovą, kad jis nieko neatleistų. Taigi, atsižvelgiant į ekonominę situaciją, knygynas mažina išlaidas, o darbuotojų atleidimas yra lengviausias būdas mažinti išteklius, ypač jei nėra ką veikti… Jums bus pateiktos situacijos, naudodamiesi siūlomais įrankiais ir metodais, rasite sprendimų, kaip įtikinti vadovą, kad neatleistų jūsų ar jūsų darbuotojų.

KURSO APŽVALGA

Nėra duomenų

Įvertinimas
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

NĖRA ATSILIEPIMŲ

Dėstytojai

15 ĮTRAUKTI KLAUSYTOJAI

Sąrankos meniu administratoriaus skydelyje