Mokymosi veiklos

Programa „ALLsoSKILLED“ (liet. „Įgūdžiai visiems”) skirta padėti suaugusiesiems, bet kokios lyties ar tautybės, vyresniems nei 35 metų, dirbantiems, bedarbiams arba ekonomiškai neaktyviems asmenims. Joje pateikiama naują metodika, kaip ugdyti reikalingus įgūdžius, siekiant konkuruoti šiandienos darbo rinkoje.

Nepaisant formalios kvalifikacijos ir techninių gebėjimų, darbdaviai dažnai įvardija, jog trūksta transversaliųjų (bendrųjų kompetencijų, sietinų su požiūriu ir vertybėmis) kompetencijų, kurios reikalingos potencialiems darbuotojams sėkmingai atlikti įvairias užduotis. Įgytos kompetencijos suteiks dalyviams didesnį savarankiškumą, taip pat skatins ugdyti savikontrolę, gebėjimą savarankiškai valdyti savo darbo krūvį, o tai lems darnesnį ir sveikesnį jų gyvenimą. Be visa to, projektas skatins geresnius darbo modelius partnerių institucijose, prisidėdamas prie teikiamų paslaugų tobulinimo, bus siekiama teigiamo poveikio besimokantiesiams ir jų šeimoms.

Siūlomas metodas bus įgyvendinamas panaudojant skaitmeninius išteklius, kurie padės besimokantiesiems mokymosi procese

  • INDIVIDUALIAI taikomas mokymasis: turinys pateikiamas skaitmeninėje aplinkoje, pritaikytoje įvairiems mokymosi stiliams. Gali būti taikoma tiek klasėje, tiek mokantis individualiai.
  • KLASĖJE pagrįstas mokymas: daugiausia vyksta klasėje, mokytojas pateikia medžiagą popierine forma.
  • “MIŠRUS” mokymasis: pamokos klasėje su laipsnišku IKT panaudojimu, įdiegiant skaitmeninį turinį bei priemones (planšetinius kompiuterius, telefonus irk t.), laipsniškai mažiau naudojant mokymo medžiagą popierinėje formoje, o mokymo turinį dažniau pateikiant skaitmenine forma, kurį dalyviai gali peržiūrėti patogiu laiku.

Bedarbiai ir darbo ieškantys asmenys skatinami taip pat ir savarankiškai pasinaudoti projekto metu sukurtomis metodinėmis priemonėmis, mokymais, standartizuota metodika, kuri gali paskatinti jų tobulėjimą, įsidarbinimo įgūdžių ugdymą. Programos pabaigoje besimokantiesiems gali būti išduodami sertifikatai, patvirtinantys pažangą, nes darbdaviai dažnai reikalauja, kad kandidatai į darbo vietą pademonstruotų savo “minkštuosius” įgūdžius, taip pat turėtų įrodymų apie ankstesnę patirtį, išsilavinimą ir mokymus.

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Sąrankos meniu administratoriaus skydelyje