Projekto rezultatai

Skaitmeniniai sprendimai padės mokymosi specialistams, mokymo paslaugas teikiančioms įstaigoms ir bet kuriam kitam suaugusiųjų mokymo paslaugas teikėjui ar suinteresuotam asmeniui atnaujinti ar pritaikyti mokymo turinį pagal rinkos poreikius, stebėti dalyvių mokymosi pažangą ir atlikti mokymosi rezultatų įvertinimą.

Projekto metu partneriai sukurs šiuos produktus:

ALLsoSKILLED (liet. „Įgūdžiai visiems”) Viskas vienoje mokymosi programoje

Programos tikslas – didinti dalyvių problemų sprendimo, įtikinimo įgūdžius, ugdyti emocinį intelektą, gebėjimą mokyti ir konsultuoti kitus, derybų įgūdžius, gebėjimą priimti sprendimus, kritinį mąstymą bei socialinį intelektą ir kt.

Programoje pateikiami realūs gyvenimo scenarijai kaip pagrindas, padedantis dalyviams suprasti tinkamą šių gebėjimų panaudojimą. Programos turinys yra prieinamas internete, jis gali būti naudojamas veiklai klasėje, pateikiama medžiaga spausdinta forma, galimas dalyvių įtraukimas naudojant skaitmeninius įrenginius (planšetes ar kompiuterius), nebūtinai per platformą. Tai užtikrins personalizuotus sprendimus, paremtus dalyvių realiais poreikiais.

ALLsoSKILLED (liet. „Įgūdžiai visiems”) VERTINIMAS

Vertinimo veikla naudojama kaip “minkštųjų” įgūdžių tobulinimo katalizatorius, nes siūlomas metodas apims savęs vertinimą, savirefleksijos bei diskusijos klasėje elementus. ALL-SO-SKILLED (liet. „Įgūdžiai visiems”) metodas susideda iš 3 skirtingų būdų, kaip įvertinti programoje sukurtus gebėjimus:

  • Savęs vertinimas: kiekvienas dalyvis yra atsakingas už savo pažangą
  • Mokytojo vertinimas: pedagogai naudos specialias vertinimo priemones, kad užtikrintų dalyvių progresą ir tobulėjimą programos eigoje.
  • Dalyvių (vienas kito) vertinimas: bendradarbiaujantis mokymosi būdas, kuriuos skatinama visų dalyvaujančių programoje atsakomybė už kitų sėkmę.

3 ŽINGSNIŲ VERTINIMO METODAS skirtas suaugusiems, suteikiantis galimybę stebėti ir vertinti savo mokymosi pažangą ir, svarbiausia, pateikia darbdaviams ir mokymo specialistams paprastą būdą įvertinti “minkštuosius” įgūdžius, kad jie atitiktų jų (ar rinkos) lūkesčius.

ALLsoSKILLED (liet. „Įgūdžiai visiems”) kursas lektoriams

Vadovas iliustruoja visą „AllSOSkilled“ programą ir prideda ją išbandžiusių pedagogų patarimų ir komentarų, kad būtų individualizuota pagalba, palengvinanti suaugusiųjų perėjimą prie geresnio mokymo konkrečiai ar darbo, jei jie jaučiasi motyvuoti užimti geresnes profesines pareigas.

 

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Sąrankos meniu administratoriaus skydelyje