Podczas zajęć dowiesz się, jak znaleźć nowe możliwości i negocjować coś, zadając lepsze pytania i proponując lepsze rozwiązania wspólnych problemów.

W szczególności, umiejętności i zdolności zostaną uwzględnione w tym module, w związku z tematem oferowanym w tytule:

  • Myślenie krytyczne: umiejętność logicznego myślenia i rozumowania, rozważania różnych rozwiązań problemu oraz zdolność do wypracowania różnych podejść.
  • Kompleksowe rozwiązywanie problemów oznacza zdolność do rozwiązywania problemów w złożonych sytuacjach, bycie elastycznym psychicznie. Jesteś w stanie wykorzystać oferowane dane i wykorzystać je do rozwiązania danej sytuacji.
  • Myślenie abstrakcyjne to zdolność do myślenia o przedmiotach, zasadach i ideach, które nie są fizycznie obecne. Jest to związane z myśleniem symbolicznym, które wykorzystuje zastąpienie symbolu przez obiekt lub ideę.
  • Adaptacyjność jako umiejętność odnosi się do zdolności osoby do zmiany swoich działań, kursu lub podejścia do robienia rzeczy w celu dostosowania ich do nowej sytuacji. Stale zmieniamy nasz styl życia, ponieważ nasz świat zmienia się zawsze. Gdy na rynku brakuje jakiegoś towaru, zmieniamy nasze zapotrzebowanie na towary zastępcze.

Wyrażanie własnych pomysłów i wizji polega na umiejętności formułowania strategii osiągnięcia celu. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz w zespole: jeśli nie potrafisz wyartykułować swojej wizji wobec innych, będą oni walczyć o to, by zobaczyć, jak ich wkład przyczyni się do osiągnięcia wspólnego celu.

Moduł przedstawi Ci różne techniki i metody przydatne do nauki analizy sytuacji, kreatywnego myślenia w celu rozwiązywania problemów. To, co tutaj oferujemy, to oczywiście niektóre z wielu możliwości, które zostały przygotowane przez profesjonalistów i ekspertów.

W tym rozdziale odgrywanie ról i zadania, które Ci proponujemy, koncentrują się na ważnej kwestii: przekonaj kierownika, aby nikogo nie zwalniał. W rzeczywistości, biorąc pod uwagę ekonomię, księgarnia tnie koszty, a personel jest łatwiejszy do zredukowania, zwłaszcza jeśli nie ma nic do zrobienia… Zostaniesz przedstawiony z sytuacjami, a przy pomocy oferowanych narzędzi i metod znajdziesz rozwiązania, które przekonają Twojego menadżera, aby nie zwalniał Ciebie i Twoich pracowników.

Course Reviews

NA

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Instruktorzy

8 STUDENTÓW BIERZE UDZIAŁ

Setup Menus in Admin Panel