Czynności związane z uczeniem się

Oprócz umiejętności twardych i formalnych kwalifikacji pracodawcy często obawiają się braku kompetencji przekrojowych, których potrzebowaliby obecni pracownicy (lub potencjalni nowi pracownicy), aby skutecznie wykonywać różne zadania. Program ALL-SO-SKILL ma na celu zaoferowanie wszystkim jednego doświadczenia w zakresie doskonalenia umiejętności społecznych/przekrojowych, które zapewni szybszy sposób na zdobycie umiejętności miękkich/przekrojowych, przy użyciu różnych metodologii, aby zaangażować uczących się dorosłych, przyzwyczajając ich do innego środowiska uczenia się.

Większa autonomia przyniosła lepsze kompetencje i zdolność do samozarządzania i radzenia sobie z obciążeniem pracą, zwiększy możliwość prowadzenia bardziej zrównoważonego i zdrowego życia dla uczestników. Lepsze wzorce pracy, przetestowane przez instytucje w ramach projektu, z ogromnym pozytywnym wpływem na słuchaczy i ich rodziny – jak na ogólną poprawę oferowanych usług.

Proponowana metoda będzie wykorzystywać zasoby cyfrowe, które będą wspierać uczących się w trakcie trwania projektu, należą do nich:

  • INDYWIDUALNE uczenie się – treści ustrukturyzowane w środowisku cyfrowym, które można dostosować do różnych stylów uczenia się i które mogą być dostosowane do zajęć klasowych uczniów lub uczenia się indywidualnego/ solo.
  • W oparciu o KLASĘ: Przeważająco klasowe nauczanie, z edukatorem oferującym informacje oparte na wsparciu w wersji tradycyjnej (papierowej).
  • Zajęcia w klasie FLIPPED polegające na stopniowym wprowadzaniu treści i urządzeń cyfrowych (tablety, telefony…) o niskiej zawartości materiałów papierowych lub bez nich, z zawartością prezentowaną na ekranach i weryfikowaną przez uczestników w ich własnym czasie online.

Bezrobotni i osoby poszukujące pracy mogą również korzystać z produktów i szkoleń, ponieważ zapewniają one znormalizowaną metodę wspierania zdolności do zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji. Na koniec programu uczniowie mogą wnioskować o certyfikację swoich postępów, ponieważ pracodawcy często wymagają od kandydatów wykazania się umiejętnościami miękkimi, a także doświadczeniami z przeszłości, wykształceniem i szkoleniami.

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Setup Menus in Admin Panel