Faaliyetler sırasında, daha iyi sorular sorarak ve ortak sorunlara daha iyi çözümler sunarak yeni fırsatlar nasıl bulacağınızı ve bir şeyler üzerinde nasıl pazarlık yapacağınızı öğreneceksiniz.

Özellikle, başlıkta sunulan konu ile ilgili olarak bu modülde beceri ve yetenekler ele alınacaktır:

 • Eleştirel düşünme: mantık ve muhakeme yapabilme, bir soruna çeşitli çözümler düşünebilme ve çeşitli yaklaşımlar geliştirebilme.
 • Karmaşık problem çözme, karmaşık durumlarda problemleri çözebilmek, zihinsel olarak esnek olmak demektir. Sunulan verileri kullanabilir ve bir durumu çözmek için kullanabilirsiniz.
 • Soyut düşün, fiziksel olarak mevcut olmayan nesneleri, ilkeleri ve fikirleri düşünme yeteneğidir. Bir nesne veya fikir için bir sembolün yerine kullanılan sembolik düşünme ile ilgilidir.
 • Beceri olarak adaptasyon, bir kişinin yeni bir duruma uyacak şekilde eylemlerini, seyrini veya bir şeyler yapmaya yaklaşımını değiştirme yeteneğini ifade eder. Yaşam tarzlarımızı sürekli değiştiriyoruz çünkü dünyamız her zaman değişiyor. Piyasada bir mal sıkıntısı olduğunda, talebimizi malların yerine geçeriz.

Kendi fikirlerini ve vizyonunu ifade etmek, bir amaca ulaşmak için bir strateji formüle edebilmekten ibarettir. Bir ekipte çalışmanız özellikle önemlidir: vizyonunuzu başkalarına açıklayamazsanız, katkılarının ortak bir hedefe nasıl ulaşacağını görmek için mücadele ederler.

Modül size bir durumu nasıl analiz edeceğinizi, problemleri çözmek için nasıl yaratıcı düşüneceğinizi öğrenmek için farklı teknikler ve yöntemler sunacaktır. Burada sunduğumuz şey, profesyoneller ve uzmanlar tarafından hazırlananların çoğunun bazı olasılıklarıdır.

Bu bölümde, rol yapma ve size sunduğumuz görevler önemli bir konuya odaklanmıştır: yöneticiyi kimseyi kovmamaya ikna edin. Aslında, ekonomi göz önüne alındığında, kitapçı maliyetleri düşürüyor ve personel, özellikle yapacak bir şey yoksa, azaltılması daha kolay bir kaynak…. Durumlar sunulacak ve sunulan araç ve yöntemleri kullanarak yöneticinizi sizi veya çalışanlarınızı kovmamaya ikna edecek çözümler bulacaksınız.

Course Reviews

Uygulanamaz

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Bu kursu al

Eğitmenler

7 KAYITLI ÖĞRENCİLER

  Setup Menus in Admin Panel