Öğrenme faaliyetleri

Teknik becerilerin ve örgün niteliklerin ötesinde, işverenler genellikle mevcut çalışanların (veya yeni işe alınan kişilerin) çeşitli görevleri başarıyla yerine getirmek için ihtiyaç duydukları çapraz yeterliliklerin eksikliğinden kaygı duyuyorlar. ALL-SO-SKILLED programı, yetişkinleri farklı öğrenme ortamlarına alıştırırken yetişkin öğrenenlerin ilgisini çekmek için farklı metodolojileri kullanarak, teknik / enine beceri kazanmanın daha hızlı bir yolunu sağlayacak sosyal / enine beceri geliştirme konularında öğrenme deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

Daha fazla özerklik, daha iyi yetkinlikler ve öz-yönetim ve iş yükü ile başa çıkma kabiliyetini getirdi ve katılımcılar için daha dengeli ve sağlıklı bir yaşam sürdürme fırsatı arttıracaktır. Genel olarak sunulan hizmetlerin genel gelişimi için olduğu gibi, projedeki kurumların deneyimlediği gibi, öğrenciler ve aileleri üzerinde büyük bir olumlu etkiye sahip olan daha iyi çalışma tekniklerini kapsamaktadır.

Önerilen yöntem, öğrenenleri destekleyecek aşağıdaki Dijital kaynakları kullanacaktır:

  • BİREYSEL merkezli öğrenme – çeşitli öğrenme stillerine uyarlanabilen ve öğrencilerin sınıf etkinlikleri veya bireysel öğrenme etrafında uyarlanabilen dijital bir ortamda yapılandırılmış içerikler.
  • SINIF tabanlı: Ağırlıklı olarak sınıf temelli öğretim, kağıt desteğine dayalı bilgiler sunan bir eğitimci ile
  • Kademeli BİT ve dijital içeriklerin, dijital içeriklerin ve cihazların (tablet, telefonlar…) kağıda dayalı hiçbir malzemeyle ya da hiç kullanılmadan, ekranlarda sunulan ve katılımcılar tarafından çevrimiçi olarak kendilerinin gözden geçirildiği aşamalı olarak tanıtılan TERS-YÜZ Sınıfı temelli dersler.

İşsizler ve iş arayanlar, istihdam edilebilirlik becerilerini ve gelişimini arttırmak için standart bir yöntem sundukları için proje çıktılarından ve eğitimden de yararlanabilirler. Programın sonunda, öğrenciler ilerlemelerinin belgelendirmesini talep edebilirler çünkü işverenler adayların geçmiş deneyimlerini, eğitim ve eğitimlerle birlikte sosyal becerilerini göstermelerini isterler.

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Setup Menus in Admin Panel