PROJE HAKKINDA

 

   Projenin ayrıntıları

 

 • Başlık: AllSOskilled – AduLt Learners SOcial and life skills enhancement program for increased
  competitivity in 2020 labour market
 • Projenin süresi: Ekim 2018 – Eylül 2020
 • Program: Erasmus+ KA2 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar
 • Proje numarası: 2018-1-PL01-KA204-051089

Neden bu proje

2017 Dünya Ekonomik Forumu Raporuna göre, 2020’deki çeşitli becerilere yönelik genel talep ölçeği ile ilgili olarak, tüm sektörlerdeki işlerin % 36’sının karmaşık problem çözme, sosyal beceriler – ikna, duygusal zeka ve başkalarına öğretmek – gibi beceriler teknik becerilerden iş hayatında daha fazla talep görecektir. Aslında, teknik becerilerin ve biçimsel niteliklerin ötesinde, işverenler, mevcut çalışanların (veya yeni işe alınacak kişilerin) çeşitli görevleri başarıyla yerine getirmek için ihtiyaç duydukları çapraz yeterliliklerin eksikliğinden kaygı duyuyorlar.

Küreselleşme çağında yeni beceriler edinmenin gerekliliği ve hızlı teknolojik değişimler, eğitimin işgücü piyasalarını ve eğitim sistemlerini analiz etme ve izleme biçimindeki önemli değişimleri beraberinde getirmektedir. Bu konular, yenilikçiliği desteklemek ve istihdam edilebilirliği artırmak ve eğitim ve öğretimi iş dünyasıyla daha uyumlu hale getirmek için eğitim ve öğretim sağlayıcılar, araştırma kurumları ve kültürel aktörler arasında ortaklık geliştirme ihtiyacına yol açmaktadır.

Proje

ALLsoSKILLED programı, yetişkin öğrencilere geniş bir yelpazede sosyal beceriler, problem çözme ve dijital okuryazarlık ile donatmayı ve gelişim için motivasyonlarını arttırmayı ve böylece süreç içinde istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

ALLsoSKILLED programı, yetişkin öğrencilere geniş bir yelpazede sosyal beceriler, problem çözme ve dijital okuryazarlık ile donatmayı ve gelişim için motivasyonlarını arttırmayı ve böylece süreç içinde istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Mevcut yaklaşımın yenilikçi yönü; yetişkin öğrencilere, kendilerine çekici gelmeyen farklı kurslarda (liderlik, hitap, müzakere …) olmasa da, genellikle kendilerine öğretilmeyen sosyal beceriler hakkında bilgi alma imkanı vermesidir. Kapsamlı bireysel hazırlık için önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Proje, özellikle yetişkinlere yönelik kapsamlı bir öğrenme programının oluşmasına, akran öğrenmelerine, yaşam koçluğu ipuçlarının alınmasına ve gerçek dijital dünyaya katlanmak için gereken bu becerilerin artırılmasına olanak tanıyor. Yenilikçi değerlendirme yöntemi, akranlarının öğrenme çıktılarından sorumlu olmalarını öğreterek, diğerlerini güçlendirme kapasitelerini de artıracaktır.

Dijital çözümler, öğrenmeye açık uzmanların ve eğitim şirketlerinin içerikleri güncellemelerini, öğrenme gereksinimlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını, öğrenmenin ilerlemesini izlemesini ve öğrenme sonuçlarının değerlendirmesini kolaylaştırır. Yetişkin öğrenciler sınıfta içerik öğrenebilir ve daha sonra yaşıtları veya eğitimciler tarafından desteklenen kendi zamanlarında tekrar edebilirler.

  Bu proje kime hitap ediyor ve neden önemli

ALLsoSKILLED programı cinsiyet ve uyruktan bağımsız olarak 35 yaşından büyük ve işsiz veya ekonomik olarak aktif olmayan yetişkin öğrencilere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Aynı anda, doğrudan bugünün işgücü piyasasında rekabet edebilmek için neye ihtiyaç duyulduğunu hedef alan bir dizi beceri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Daha iyi ve daha kapsamlı yeterlilikler, özyönetim ve iş yükünü taşıma becerisiyle birlikte daha fazla bağımsızlık getirecek ve katılımcılar için daha dengeli ve sağlıklı bir yaşam sağlayacaktır. Ayrıca, proje ortak kurumlarda daha iyi çalışma modellerini teşvik edecek ve sunulan hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ve öğrenciler ve aileleri üzerinde büyük bir olumlu etki yaratacaktır.

Bu programa katılmakla kişiler;

 • – Kişisel gelişim fırsatlarını artıracak ve istihdam edilebilirlik için daha iyi beceriler kazanacaklar
 • – Toplumun ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu 21. yüzyıl becerileri konusundaki farkındalıklarını artıracaklar
 • – Yaşam boyu öğrenme fırsatlarını daha iyi anlayacaklar ve beceri kazandırma olanakları ve daha yüksek niteliklere doğru ilerleme konusunda farkındalık sağlayacaklar.
 • – okuryazarlık, aritmetik ve dijital yetkinliklerini geliştirecekler.
 • – Özgüvenlerini, öğrenme motivasyonlarını ve başarma hırslarını geliştireceklerdir.

Daha fazla bilgi için Öğrenme faaliyetleri bölümüne bakın.

İşsizler ve iş arayanlar, istihdam edilebilirlik becerilerini ve gelişimini arttırmak için standart bir yöntem sundukları için çıktılarda ve eğitimden de yararlanabilirler. Eğitim sınıfta veya etkileşimli bir içerikte olsun, yetişkin öğretmenler / eğitmenler, öğrenenlerin öğrenim deneyimlerinden en yüksek faydayı sağlamaları için yeni teknikler ve yöntemler öğrenmelidir ve hepsinden önemlisi hızlı değişen çalışma sistemine nasıl uyum sağlayacaklarını öğrenmeleri gerekir. Profesyonellerin, katılımcıların öğrenme olanaklarını arttırmak için çevrimiçi, çevrimdışı, ihtiyaca uygun, deneyimsel, yüz yüze etkinlikler arasındaki en iyi karışımları nasıl tanımlayacaklarını ve hepsinin de öğrencilerin kendi zamanlamalarını ve programlarını ayarlamalarını bilmeleri gerekir.

Programın sonunda, öğrenciler gelişimlerini görmek için bir belge talep edebilirler çünkü işverenler adayların geçmiş deneyimlerini, eğitim ve eğitimlerle birlikte sosyal becerilerini göstermelerini ister.

Eğitmen misiniz yoksa eğitimci mi? Çıktı ve Sonuçlara bir göz atın ya da daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Setup Menus in Admin Panel