Programa Giriş

Programa Giriş. 21. yüzyıl işyeri becerileri

21. yüzyıl işyeri için ihtiyacınız olan becerilere sahip misiniz?
Teknik becerilerin (hard skills) ve resmi yeterliliklerin ötesinde, işverenler genellikle mevcut çalışanların (veya potansiyel yeni işe alımların) çeşitli görevleri başarıyla yerine getirmesi gereken çapraz yetkinliklerin eksikliğinden endişe duymaktadır. Daha iyi ve daha sofistike yeterlilikler, öz yönetim ve iş yükünü ele alma becerisi ile birlikte daha fazla özerklik getirecek ve katılımcılar için daha dengeli ve sağlıklı bir yaşam sağlayacaktır. Dahası, proje ortak kurumlarda daha iyi çalışma modellerini destekleyecek ve sunulan hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ve öğrenciler ve aileleri üzerinde büyük bir olumlu etki yaratacaktır.
21. yüzyılda hayatta kalabilmek için her türlü beceriyi geliştirmemiz gerekiyor. BİT becerileri ve dijital dünyanın bilgisi gibi konuların bazıları okullarda öğretilir. İşte düşünmeniz için daha az belirgin olan beş tane. Bunlar, işverenlerin görüşmelerde size soru sorabileceği türden becerilerdir, bu nedenle bu alanlarda ne kadar iyi olduğunuzu düşünmek iyi bir fikirdir. Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir?

Şu an içinde yaşadığımız teknoloji çağında, artık aynı ürünleri yapmaya devam etmek yeterli değil. İşverenlerin yeni yaklaşımlar ve yeni fikirler hayal edebilecek insanlara ihtiyacı vardır.


Düşün: Her gün kullandığın bir nesneyi veya aygıtı düşün. O nasıl geliştirilebilir? Üç gelişme aşaması düşünebilir misiniz?

İşverenler sorunları ortaya çıkmadan görebilen ve yaratıcı çözümler üretebilen çalışanlara değer vereceklerdir.


Düşün: Okulda dönem sonu bir sosyal etkinlik düzenlediğini düşün. Karşılaşabileceğiniz bazı sorunları düşünün. Herhangi bir çözüm düşünebiliyor musunuz?

Çalışanların iyi iletişimci olmaları gerekecek. Kilit meseleleri müzakere etmek ve tartışmak ve ayrıca çok fazla kelime kullanmadan açık bir şekilde yazmak zorunda kalacaklar.


Düşün: 21. yüzyılda insanlar birbirleriyle nasıl iletişim kurarlar?

İşverenler, inanılabilecek bilgiler ile yanlış bilgiler arasındaki farkı tanıyabilen işçilerin olmasını ister.


Düşün: İnterneti ünlü veya ünlü biri hakkında üç gerçek bulmak için kullan. Diğer web sitelerini kontrol ederek bilgileri doğrulayabilir misiniz?

Bireysel çalışanların artan bir sorumluluğu vardır. Bir durumu değerlendirebilmek ve karar vermekten emin olmak önemlidir.


Düşün: (a) daha sağlıklı olmak (b) okulda daha iyi olmak ve (c) başkalarına yardım etmek seçeneklerinden hangisini seçersin? Şimdi bunlardan en az birini yapmaya karar verin. O zaman… ve sadece yapın!

Neden bu program

ALLsoSKILLED programı, cinsiyet ve milliyetten bağımsız olarak, 35 yaşından büyük ve istihdamda, işsiz veya ekonomik olarak etkin olmayan yetişkin öğrencilere yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve beceri geliştirmek için yeni bir yol sunar. Doğrudan bugünün işgücü piyasasında rekabet etmek için neye ihtiyaç duyduğunu hedefleyen beceriler kümesine hitap eder.

Farklı olan nedir?

Teknik becerilerin (hard skills) ve resmi yeterliliklerin ötesinde, işverenler genellikle mevcut çalışanların (veya potansiyel yeni işe alımların) çeşitli görevleri başarıyla yerine getirmesi gereken çapraz yetkinliklerin eksikliğinden endişe duymaktadır. Daha iyi ve daha sofistike yeterlilikler, öz yönetim ve iş yükünü ele alma becerisi ile birlikte daha fazla özerklik getirecek ve katılımcılar için daha dengeli ve sağlıklı bir yaşam sağlayacaktır. Dahası, proje ortak kurumlarda daha iyi çalışma modellerini destekleyecek ve sunulan hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ve öğrenciler ve aileleri üzerinde büyük bir olumlu etki yaratacaktır.

Metodoloji

Mevcut yaklaşımın yeniliği, yetişkin öğrencilerin ‘geneline hitap etmeyen belirli kurslarda (liderlik, topluluk önünde konuşma, müzakereler…) olmasa da daha iyi bir bireysel hazırlığa sahip olması gereken kamuoyu ile ilgili kendilerine genellikle öğretilmeyen sosyal beceriler (soft skills) hakkında bilgi edinme olasılığı ile verilir. Proje, özellikle yetişkinlere hitap eden, akranları tarafından öğrenme, yaşam koçluğu ipuçları alma ve çağdaş dijital dünyada ihtiyaç duyulan becerileri artırma imkanı sunan kapsamlı bir öğrenme programının eksikliğini ele almaktadır. Yenilikçi değerlendirme yöntemi, onlara akranlarının öğrenmesinden sorumlu olmalarını öğretecektir.

Dijital çözümler, öğrenen profesyonellerin ve eğitim şirketlerinin içerikleri güncellemelerini, öğrenme hizmetini pazarın gereksinimlerine göre ayarlamasını, öğrenme ilerlemesini izlemesini ve öğrenme sonuçlarının değerlendirilmesi ve değerlendirilmesini gerçekleştirmeyi kolaylaştıracaktır. Yetişkin öğrenciler sınıftaki içerikleri öğrenebilir ve akranları veya eğitimciler tarafından desteklenen kendi zamanlarında tekrar okuyabilir

Ne öğreneceksiniz?

  • 21. yüzyıl işyeri becerileri” olarak adlandırılan çok yönlü istihdam becerilerini artırın
  • Dijital yetenekleri artırın; işle ilgili durumlarda yeni iletişim araçlarının kullanılması. Bilgisayar okuryazarlığı, e-posta kullanma, internete etkili bir şekilde göz atma ve artık birçok iş için minimum gereksinim olan ofis uygulamalarını kullanma gibi temel becerileri içerir.
  • Veri ve bilgi edinme yeteneğini arttırmak, çeşitli araçlar ve teknikler kullanarak bilişsel işlevselliği nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi anlayın.
  • Kuruluşların nasıl çalıştığını ve ona nasıl uyacaklarını anlayın. Bir kişinin bir kuruluştaki rolünü anlayın ve bir ekibin parçası olun.
  • Eşsiz beklenmedik koşullara cevap verme, değişikliklere uyum sağlama ve değişen durumla ilgili pozisyon görüşmeleri yapma yeteneğini artırın. Risklerle, çatışmalarla, stresle başa çıkın…

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Setup Menus in Admin Panel

X