Działania

Podczas 24-miesięcznego projektu, 5 partnerów opracuje i przetestuje ALL-SO-SKILLED program skierowany do osób dorosłych, a także narzędzia i materiały pomocnicze w różnych językach, mające na celu zaoferowanie nowego i innowacyjnego sposobu uczenia się przez osoby o niskich kwalifikacjach, jak przystosować się i być elastycznym, kreatywnie myśleć lub rozwiązywać problemy w cyfrowym i złożonym świecie.

Partnerzy spotkają się kilkakrotnie, aby upewnić się, że projekt przebiega sprawnie i w najlepszym interesie grupy docelowej.

Będą również organizować lokalne działania. Sprawdź, które z nich organizowane są najbliżej ciebie!

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Setup Menus in Admin Panel