Çıktılar ve sonuçlar

Dijital çözümler, öğrenmeye açık uzmanların, eğitim şirketlerinin ve diğer yetişkin öğrenme sağlayıcılarının veya paydaşlarının içerikleri güncellemelerini, öğrenme koşullarını pazar ihtiyaçlarına göre ayarlamalarını, öğrenmenin ilerlemesini izlemelerini ve öğrenme sonuçlarının değerlendirmesini ve değerlendirmelerini kolaylaştıracaktır.

Proje süresince ortaklar aşağıdaki somut sonuçları geliştireceklerdir:

ALLsoSKILLED Hepsi bir arada öğrenme programı

Program katılımcıları karmaşık problem çözme, ikna etme becerileri, duygusal zeka, başkalarına rehberlik etme ve öğretme becerisi, müzakere becerileri, karar verme yeteneği, eleştirel düşünme, sosyal zeka alanlarını geliştirecektir…

Program, katılımcıların bu yeteneklerin uygun gösterimini anlamalarını sağlamak için bir arka plan olarak gerçek hayat senaryoları sunacak. İçerikler çevrimiçidir ve basılı bir şekilde dağıtılan ve dijital ortamda (tabletler veya bilgisayarlar) dijital ortamda sunulan aktiviteler için bir platform olarak kullanılabilir. Bu, katılımcıların gerçek gereksinimlerine göre kişiselleştirilmiş çözümler sağlayacaktır.

ALLsoSKILLED DEĞERLENDİRME ARACI

Değerlendirme etkinliği, önerilen becerilerin sınıfla öz değerlendirme ve müzakere hareketlerini büyük ölçüde kullanacağından, sosyal becerilerin geliştirilmesi için bir hızlandırıcı olarak kullanılır. ALL-SO-SKILLED yöntemi, programda geliştirilen yetkinlikleri değerlendirmek için 3 farklı yöntemden oluşur:

  • Öz değerlendirme: Her katılımcı kendi ilerlemesinden sorumludur.
  • Öğretmenin değerlendirmesi: Eğitimciler, katılımcıların program ilerledikçe ilerlemelerini ve gelişmelerini sağlamak için kontrol listelerini ve özel araçları kullanacaktır.
  • Akran değerlendirmesi: herkesin başarısından sorumlu olmasını sağlayarak daha işbirlikçi bir öğrenme yöntemi

3-AŞAMADA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ yetişkin öğrencilere, öğrenme ilerlemelerini izleme ve değerlendirme fırsatı sunmak ve en önemlisi, işverenlere ve öğrenen profesyonellere beklentilerini karşılamak için sosyal becerilerini ölçmek için kolay bir yol sunmak üzere tasarlanmıştır.

ALLsoSKILLED Eğitimci COURSE

El kitabı, tüm ALLsoSKILLED programını kapsar ve yetişkinlerin daha iyi bir eğitime yönlendirilmelerini veya daha iyi bir iş pozisyonu elde etmek için motive olduklarında işlerini daha iyi eğitime yönlendirmelerini kolaylaştırmak, kişiselleştirilmiş bir destek sunmak pilot eğitim veren öğretmenler tarafından ipuçları ve yorumlar sunmaktadır.

 

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Cookies & Privacy Policy

License

This material is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  license.

Creative Commons License

This project is funded by

top

Setup Menus in Admin Panel